Joomla Free Template by FatCow Hosting

2018: Literatura rosyjska XVIII–XXI w. Dialog idei i poetyk

W dniach 17–18 września 2018r. odbyła się zorganizowana przez Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej VII cykliczna międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura rosyjska XVIII–XXI w. Dialog idei i poetyk”.  W roku bieżącym zakres tematyczny konferencji został uściślony do rozważań na temat typów twórczości literackiej – od mistrza pióra do grafomana.

Tegoroczna edycja została przygotowana we współpracy z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen oraz Rosyjską Akademią Nauk w Petersburgu.

Zaproponowany temat zintegrował ponad czterdziestu badaczy – literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów – z ośrodków akademickich w Polsce, Niemczech oraz z wiodących uniwersytetów oraz ośrodków badawczych w Rosji. Obrady odbywały się w dwóch sekcjach, co zapewniło czas na dyskusję i wymianę poglądów.

Tematyka odczytów w sekcji pierwszej oscylowała wokół różnych typów twórczości literackiej poczynając od literatury rosyjskiej XVIII wieku po literaturę współczesną, włączając zjawisko net literatury. Obrady w sekcji drugiej odbywały się pod hasłem dialogu literatury rosyjskiej z rodzimą oraz obcą tradycją literacką. Odnotować należy również blok wystąpień poświęcony nowemu dramatowi rosyjskiemu oraz zagadnieniom przekładu.

W konferencji uczestniczyli zarówno uznani i utytułowani badacze, jak i początkujący adepci nauki. Wśród słuchaczy nie zabrakło studentów Instytutu Rusycystyki.