Joomla Free Template by FatCow Hosting

Obrady Okrągłego Stołu Studentów Rusycystów

Opublikowano: Wtorek, 18 Maja 2021

Drodzy Państwo,

Z wielką radością i nieskrywaną dumą informujemy, że w dniu 14.05.21 o godz. 17.00 na platformie Teams z wielkim sukcesem odbyło się pierwsze cykliczne spotkanie Studentów Rusycystów czterech Uniwersytetów pod nazwą „Obrady Okrągłego Stołu”, w którym wzięli udział studenci Uniwersytetu Łódzkiego, zrzeszeni w Kulturologicznym Kole Naukowym Młodych Rusycystów. Aktywny udział w Obradach wzięli także studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Przewodnim tematem Obrad była «Россия в литературе, культуре и обрядах».

Podczas Obrad studenci zaprezentowali bardzo ciekawe, ważne z punktu widzenia aktualnych badań.

Najliczniej reprezentowany Uniwersytet Łódzki wystąpił z projektem-prezentacją na temat: Политические настроения в музыке СССР и современной России, którą referowali:

  1. Hubert Jakóbik
  2. Szymon Matuszewski
  3. Paulina Kawęczyńska
  4. Oliwia Łubowska
  5. Jolanta Kluzowska
  6. Kacper Chałagus
  7. Michał Wiktorowicz

 

Obrady Okrągłego Stołu stanowiły okazję do poznania się z rówieśnikami z innych uczelni, życzliwej wymiany myśli, ożywionej dyskusji, która zwieńczyła każde wystąpienie, niezależnie od ograniczonych możliwości kontaktu. I chociaż kilkugodzinna sesja pozostawiła u prelegentów niedosyt, zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy, usatysfakcjonowani i przekonani o słuszności idei mają nadzieję na jak najszybsze kolejne spotkanie w ramach Obrad Okrągłego Stołu.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspaniałe przygotowanie, zaangażowanie oraz aktywny udział.

Obrady Okrągłego Stołu Studentów Rusycystów czterech Uniwersytetów są rozszerzeniem projektu Obrady Okrągłego Stołu Dydaktyków Rusycystów czterech Uniwersytetów. 

Organizatorzy projektu:

dr Z. Kuca, zoja.kuca@uni.lodz.pl (Uniwersytet Łódzki|)

dr K. Martyniuk, katarzyna.martyniuk@uwr.edu.pl

dr K. Kordas-Shaginyan, katarzyna.kordas@uwr.edu.pl (Uniwersytet Wrocławski)

dr M. Wideł-Ignaszczak, malgorzata.widel-ignaszczak@kul.pl (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła)

dr J. Deczewska, justynadeczewska@uw.edu.pl (Uniwersytet Warszawski)