Joomla Free Template by FatCow Hosting

Dlaczego warto studiować filologię rosyjską?

Język rosyjski jest nie tylko językiem naszych wschodnich sąsiadów, ale również jednym z najczęściej używanych języków świata – według różnych źródeł może się nim posługiwać aż 200 milionów ludzi, a dla 145 milionów z nich jest on pierwszym językiem. Jego znajomość daje nam szansę na bezproblemową komunikację z mieszkańcami Europy Wschodniej i znacznej części Azji, co zdecydowanie ułatwia prowadzenie interesów czy też podróżowanie.

Stopień znajomości języka obcego po studiach filologicznych jest bardzo wysoki i z reguły przewyższa umiejętności zdobywane na kursach w szkołach językowych. Gwarantuje to bardzo duży wymiar godzin z praktycznej nauki języka oraz obecność w programie studiów takich przedmiotów jak fonetyka czy gramatyka opisowa. Warto zauważyć, że przedmioty te składają się na warsztat filologa, który z powodzeniem można wykorzystać później przy nauce każdego innego języka obcego. Dzięki temu filolog łatwiej i szybciej uczy się kolejnych języków. Studiowanie filologii to oczywiście nie tylko nauka języka – to także poznawanie historii i kultury regionu oraz odkrywanie mentalności jego mieszkańców.

 

Dlaczego Instytut Rusycystyki UŁ?

Zajęcia w naszym Instytucie prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy często przebywają w krajach rosyjskojęzycznych uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz warsztatach. Gwarantuje to ich odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kontakt z żywym, ciągle zmieniającym się językiem.

Instytut Rusycystyki UŁ oferuje swoim studentom możliwość uczestnictwa w wymianie międzynarodowej – w ramach programu Erasmus+ polscy studenci mogą co najmniej jeden semestr uczyć się na uczelniach krajów Unii Europejskiej*. Ogromną zaletą studiowania filologii rosyjskiej jest okazja do odwiedzenia wschodnich sąsiadów Polski. Dzięki podpisanym umowom międzyuczelnianym nasi studenci mogą wyjechać na semestralne studia do Kazania lub Kijowa oraz na szkołę letnią języka rosyjskiego w Smoleńsku i Kaliningradzie. Nauka w zagranicznych ośrodkach jest częściowo refundowana ze środków uczelnianych.*

Instytut Rusycystyki UŁ stara się nadążać za zmieniającymi się oczekiwaniami swoich studentów. Uwagi wyrażone w przeprowadzonych w ostatnim czasie anonimowych ankietach posłużą do wprowadzenia zmian w programie studiów. Zdajemy sobie sprawę z realiów współczesnego rynku pracy i staramy się ułatwić naszym studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych nie tylko w formie obowiązkowych praktyk, ale również poprzez ułatwianie osobom pracującym pogodzenie obowiązków studenckich z zawodowymi

 

 Perspektywy zawodowe

Ankiety przeprowadzone w 2015 r. wśród trzech następujących po sobie roczników absolwentów Instytutu Rusycystyki pokazały, że prawie 74% z nich znalazło pracę jeszcze w czasie studiów lub maksymalnie do pół roku po ich zakończeniu, a kolejne 16% w przeciągu roku.

Rusycyści najczęściej znajdują zatrudnienie w następujących branżach: administracja biurowa, tłumaczenia, edukacja, obsługa klienta oraz handel. Aż 87% naszych absolwentów zadeklarowało, że pracuje na podstawie umowy o pracę.

 

Miejsce nauki

Budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego jest obiektem nowoczesnym, i w pełni przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda z sal dydaktycznych została wyposażona w wygodne krzesła oraz rzutnik multimedialny lub telewizor. Na terenie Wydziału znajduje się też pięć auli, sala kinowa i biblioteka o największej ilości zbiorów spośród wszystkich wydziałów Uniwersytetu. W czasie przerw studenci mogą zjeść obiad w bufecie, gdzie codziennie serwowany jest bogaty wybór dań (w tym wegetariańskich) i lub zrobić zakupy w sklepie oferującym produkty spożywcze i prasę. Infrastrukturę Wydziału uzupełnia wyspa kawowa z pyszną, doskonałej jakości kawą i herbatą oraz zdrowymi przekąskami.