Joomla Free Template by FatCow Hosting

Wykłady gościnne

  1. Аркадий Чевтаев – docent Katedry języka rosyjskiego i literatury RGMU w Sankt-Petersburgu (Российский государственный гидрометеорологический университет)

Tytuł wystąpienia: Творчество Николая Гумилева: поэтика целостности и онтологический конфликт

Data wystąpienia: 31 maja 2021 r.

  1. Наталия Няголова – doktor Uniwersytetu w Wielkim Tyrnowie

Tytuł wystąpienia: Современные чеховские экранизации в аспекте интерсемиотического перевода

Data wystąpienia: 2 czerwca 2021 r.

  1. Михаил Павловец – docent Uniwersytetu Naukowo-Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomii” w Moskwie

Tytuł wystąpienia: «Профессиональная» и «массовая» русскоязычная поэзия XXI века

Data wystąpienia: 14 czerwca 2021 r.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: ZAGADNIENIA SEMANTYKI I STYLISTYKI TEKSTU: DYSKURS LINGWISTYCZNY

28-29 ноября 2020 года в Институте Русистики Лодзинского университета состоялась VII Международная научная конференция „Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс”. В мероприятии приняли участие учёные из Германии, Болгарии, Беларуси, Казахстана, Украины и Польши. На конференции прозвучали десятки интересных докладов, вызвавшие горячие и длительные дискуссии. Целью конференции был обмен результатами научных исследований в области языковедческих и неофилологических дисциплин. Не может не радовать факт, что тема мероприятия заинтересовала не только русистов, но также учёных других филологий, которые активно включились в работу конференции.

 

Read more ...

Wizyta prof. J. Wierzbińskiego w KNUP im. Abaya (Ałmaty)

6 декабря 2016 г. проректор по учебной работе КазНПУ имени Абая профессор А.Т. Кулсариева встретилась с зарубежными учеными из Польши и Эстонии, прибывшими в Институт филологии и полиязычного образования в рамках программы академического обмена.

View the embedded image gallery online at:
http://filros.uni.lodz.pl/events-2#sigFreeId62160d0985

Czytaj dalej:

Profesor Anna Warda w Pałacu Prezydenckim

26 października br. podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie pracownik Instytutu Rusycystyki, prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ Anna Warda otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy akt nadania tytułu profesora.

W imieniu pracowników i studentów Instytutu składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje!

View the embedded image gallery online at:
http://filros.uni.lodz.pl/events-2#sigFreeId8d8b2a39ef

2018: Literatura rosyjska XVIII–XXI w. Dialog idei i poetyk

W dniach 17–18 września 2018r. odbyła się zorganizowana przez Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej VII cykliczna międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura rosyjska XVIII–XXI w. Dialog idei i poetyk”.  W roku bieżącym zakres tematyczny konferencji został uściślony do rozważań na temat typów twórczości literackiej – od mistrza pióra do grafomana.

Tegoroczna edycja została przygotowana we współpracy z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen oraz Rosyjską Akademią Nauk w Petersburgu.

Czytaj dalej

2014: Русская литература XVIII–XXI вв. Диалог идей и эстетических концепций"

С 18 по 19 сентября 2014 г. в Лодзи прошла Международная научная конференция Русская литература XVIII–XXI вв. Диалог идей и эстетических концепций. Это было пятое мероприятие, проводимое с 2006 г. совместно польскими  и немецкими партнерами: Кафедрой русской литературы и культуры Лодзинского университета и Институтом славистики в Гиссене.

Read more ...

Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu - maj 2014

Tradycją stało się już organizowanie konferencji dotyczących zagadnień semantyki i stylistyki tekstu przez Zakład (wcześniej Katedrę) Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki UŁ. W 2014 roku w dniach 22-24 maja w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18 odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt "Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu".

Czytaj dalej

Problemy semantyki i stylistyki tekstu - listopad 2006

Podstawowym celem konferencji zorganizowanej w dniach 15 i 16 listopada 2006 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przez Katedrę Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki UŁ była prezentacja aktualnych zagadnień w zakresie semantyki i stylistyki tekstu oraz wymiana doświadczeń naukowych. Szczególna uwaga została zwrócona na funkcjonowanie w tekstach środków językowych. Rozważane były zagadnienia teoretyczne oraz opisowe i komparatywne analizy językowej tekstów rosyjskich i polskich z uwzględnieniem różnych aspektów historycznych, kulturowych, semiotycznych, pragmatycznych i kognitywnych). Określone zostały najważniejsze kierunki i tendencje badawcze oraz została zarysowana perspektywa studiów nad problemami tekstu. Tematyka konferencji uprawiana jest przez liczne ośrodki naukowe w kraju i za granicą, rozwija się w ostatnich latach dynamicznie, czego dowodem były przedstawione przez uczestników referaty, które wywołały żywą dyskusję.

Szczegółowo o Konferencji można poczytać tutaj.

Problemy semantyki i stylistyki tekstu - październik 2011 r.

W dniach 20-22 października 2011 roku Katedra Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego przy współudziale Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen przeprowadziła cykliczną międzynarodową konferencję naukową pt. Problemy semantyki i stylistyki tekstu. Było to już  czwarte międzynarodowe forum  filologów zajmujących się nauką o języku i kulturze, zainteresowanych problemami szeroko pojmowanej semantyki i stylistyki tekstu.

Czytaj dalej

Problemy semantyki i stylistyki tekstu - październik 2008

III Konferencja Międzynarodowa „Problemy semantyki i stylistyki tekstu”, która odbyła się w dniach 16 – 18 października 2008 r. w Łodzi, była pierwszym (od chwili podpisania w bieżącym roku umów o współpracy) wspólnym projektem badawczym zrealizowanym przez Katedrę Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego przy współudziale partnerów z Kazańskiego Uniwersytetu Państwowego i Wołgogradzkiego Uniwersytetu Państwowego. Po raz pierwszy też swój udział zgłosiło tak wielu gości z Europy Środkowej i Wschodniej.

Czytaj dalej