Joomla Free Template by FatCow Hosting

"Поэтический ансамбль» Русские боги Даниила Андреева в аспекте интертекстуальности"

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się monografia  dra Daniela Banasiaka zatytułowana Поэтический ансамбль» Русские боги Даниила Андреева в аспекте интертекстуальности.

Więcej informacji o monografii tutaj.

 

  

Polsko-ukraiński słownik frazeologiczny - A. Piasecka, I. Blumental

Pierwszy polsko-ukraiński słownik frazeologiczny zawiera ok. 1200 par jednostek frazeologicznych aktywnych w obu językach. Autorki włączyły do korpusu obok klasycznych idiomów przysłowia, porzekadła i tzw. słowa skrzydlate. Publikacji towarzyszą dwa indeksy: polskich i ukraińskich frazeologizmów.

Read more ...

"Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego" - monografia prof. zw. dr hab. Anny Bednarczyk

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się kolejna monografia  prof. zw. dr hab. Anny Bednarczyk, zatytułowana "Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego".

Więcej informacji o monografii tutaj

 

                      

Szkice ze stylistyki lingwistycznej - J. Wierzbiński

Opracowanie Jarosława Wierzbińskiego dobrze wpisuje się w nurt współczesnych badań nad tekstem literackim z uwzględnieniem jego trzech wymiarów: strukturalnego, spójnościowego i pragmatycznego. Autor podzielił monografię, muszę to podkreślić, w sposób oryginalny na dwie części. Pierwsza napisana jest po polsku, druga – po rosyjsku. Język wywodu jako kryterium podziału mnie przekonuje. Stwarza ono możliwość zapoznania się z opisem podobnych zagadnień w dwu językach. Już sama taka konfrontacja w obrębie jednego opracowania jest poznawczo cenna dla rusycystów, bo przecież do nich monografia jest głównie adresowana. Tak więc polski czytelnik o języku Zoszczenki i Czechowa przeczyta po polsku, natomiast o okazjonalizmach Majakowskiego – po rosyjsku.

Z recenzji prof. UŚ dra hab. Andrzeja Charciarka

Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat - A. Ginter

Vladimir Nabokov (1899–1977) w tekstach autobiograficznych i wywiadach przyznawał, że posiada niezwykły dar doświadczania wrażeń kolorystycznych podczas słuchania i artykulacji głosek reprezentujących poszczególne litery alfabetu. Twierdził, że bodźcem dla owych doznań są nakładające się na siebie skojarzenia wzrokowe, smakowe, dotykowe i słuchowe. Nie wyczerpują one jednak palety synestezyjnych doznań autora Lolity. Jak pokazują teksty jego powieści i opowiadań, barwnymi odcieniami mienią się imiona bohaterów i nazwy miejscowości, a cyfry i dni tygodnia mogą przybrać postać człowieka lub zwierzęcia.

Read more ...

Михаил Зощенко. Tекстологические исследования и анализы, семантика и стилистика

«Русские споры» в художественном дискурсе классиков - B. Olaszek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В предлагаемой читателю книге Б. Оляшек расматриваются «русские споры» в художественном дискурсе классиков XIX века. Толчком к исследованию темы послужили многочисленные высказывания литературных героев о предрасположенности русского человека к спорам.

Read more ...

Русская фразеология для поляков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracę można w pełni uznać za wyróżniającą się, godną rozpowszechnienia, ponieważ jest nowocześnie napisanym, profesjonalnie przygotowanym oraz niezmiernie ważnym dla rusycystyki i slawistyki podręcznikiem, bardzo potrzebnym w dydaktyce obu języków oraz w praktyce translatorskiej.

Read more ...

Литературная жизнь России XVIII – начала XIX века - A. Warda

Настоящая книга касается избранных проблем литературной жизни и культуры  XVIII – начала XIX века. Автор рассматривает в ней малоизвестные, даже в кругу знатоков литературы того периода произведения, принадлежащие к перу как известных писателей этого времени, так и второ- и третьестепенных поэтов и писателей. В книге предприняты также новые аспекты и перспективы понимания сложного и еще не до конца исследованного в истории русской литературы и культуры века Просвещения.

Read more ...

Метафора в творчестве Сергея Есенина и ее перевод на польский язык

Метафора отражает не только изысканность стиля поэта, но также несет в себе существенную информацию о его мировоззрении и миропонимании, восприятии родной культуры, многое говорит о его ценностях. В связи с таким большим информационным зарядом, перевод метафоры является одним из сложнейших заданий, посильным далеко немногим.

Read more ...