Joomla Free Template by FatCow Hosting

Publikacja prof. dr hab. Anny Wardy

 

--> LINK <--

Analiza pretranslatorska tekstu jako pierwszy etap tłumaczenia poetyckiego

bednarczyk-analiza-pretranslatorska

Tłumacz musi odpowiedzieć na pytanie, „co przetłumaczyć?” a więc określić, „jakie są jego dominanty” i „jak przetłumaczyć?” a więc „jakie są możliwości translacji?” ale przede wszystkim winien on wiedzieć, „dlaczego?” podejmuje takie, a nie inne decyzje, motywowane pytaniem o powód i cel swoich działań.

Powód – chodzi oto, co zmusza mnie-tłumacza do poszukiwania potencjalnych odpowiedników i dokonywania transformacji oraz cel, a więc to, co chcę osiągnąć, dokonując tych manipulacji. Z określeniem celu łączy się określenie własnej motywacji translatorskiej, czego efektem jest dokonywanie świadomych (uświadamianych sobie) wyborów w procesie przekładu.

Zakończenia

„W polskiej literaturze przekładoznawczej nie istnieje ani jedna monografia, która analizowałaby teksty literackie jako teksty wyjściowe z perspektywy obranej przez Autorkę (tym bardziej z częścią materiałową rosyjsko-polską, opracowaną na podstawie własnych tłumaczeń) […]. Obecnie na rynku wydawniczym prace poświęcone warsztatowi tłumacza (w tym analizie pretranslacyjnej) dotyczą wyłącznie przekładu pisemnego tekstów specjalistycznych, nie zaś literatury pięknej. Publikacja Anny Bednarczyk wypełnia zatem lukę także w obszarze dydaktyki przekładu.

Z recenzji prof. dr hab. Doroty Urbanek

Publikacja dr Anny Stępniak

--> LINK <--

Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat - A. Ginter

Vladimir Nabokov (1899–1977) w tekstach autobiograficznych i wywiadach przyznawał, że posiada niezwykły dar doświadczania wrażeń kolorystycznych podczas słuchania i artykulacji głosek reprezentujących poszczególne litery alfabetu. Twierdził, że bodźcem dla owych doznań są nakładające się na siebie skojarzenia wzrokowe, smakowe, dotykowe i słuchowe. Nie wyczerpują one jednak palety synestezyjnych doznań autora Lolity. Jak pokazują teksty jego powieści i opowiadań, barwnymi odcieniami mienią się imiona bohaterów i nazwy miejscowości, a cyfry i dni tygodnia mogą przybrać postać człowieka lub zwierzęcia.

Read more ...

Nowa publikacja prof. Jarosława Wierzbińskiego

 

--> LINK <--

«Русские споры» в художественном дискурсе классиков - B. Olaszek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В предлагаемой читателю книге Б. Оляшек расматриваются «русские споры» в художественном дискурсе классиков XIX века. Толчком к исследованию темы послужили многочисленные высказывания литературных героев о предрасположенности русского человека к спорам.

Read more ...

Nowa monografia związana z Jubileuszem naukowym pani prof. Tatiany Stepnowskiej

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego monografii pod redakcją prof. Anny Wardy i dr Anny Stępniak pt. „Świat przedstawiony w literaturze, kulturze i języku” (Łódź, 2020). Publikacja ta  ma szczególny, okazjonalny charakter, ponieważ jest związana z Jubileuszem naukowym pani prof. Tatiany Stepnowskiej, rusycystki, literaturoznawczyni, wieloletniego pracownika naukowego Instytutu Rusycystyki, w której dorobku szczególne miejsce zajmuje autor „Mistrza i Małgorzaty” – Michał Bułhakow.

Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni polscy i zagraniczni literaturoznawcy i językoznawcy, przyjaciele, znajomi oraz uczniowie Pani profesor (rusycyści, poloniści, klasycyści).

 

Zarówno koledzy z Instytutu, jak też byli studenci życzą Pani Profesor Stepnowskiej będącej już na emeryturze dużo zdrowia!

LINK

Литературная жизнь России XVIII – начала XIX века - A. Warda

Настоящая книга касается избранных проблем литературной жизни и культуры  XVIII – начала XIX века. Автор рассматривает в ней малоизвестные, даже в кругу знатоков литературы того периода произведения, принадлежащие к перу как известных писателей этого времени, так и второ- и третьестепенных поэтов и писателей. В книге предприняты также новые аспекты и перспективы понимания сложного и еще не до конца исследованного в истории русской литературы и культуры века Просвещения.

Read more ...

Nowa publikacja prof. dr hab. Anny Bednarczyk

 

--> LINK <--

Polsko-ukraiński słownik frazeologiczny - A. Piasecka, I. Blumental

Pierwszy polsko-ukraiński słownik frazeologiczny zawiera ok. 1200 par jednostek frazeologicznych aktywnych w obu językach. Autorki włączyły do korpusu obok klasycznych idiomów przysłowia, porzekadła i tzw. słowa skrzydlate. Publikacji towarzyszą dwa indeksy: polskich i ukraińskich frazeologizmów.

Read more ...