Joomla Free Template by FatCow Hosting

Analiza wyników ankiet studenckich

Opublikowano: Poniedziałek, 31 Maja 2021 Autor: Super User

Analiza wyników ankiet studenckich

W semestrze zimowym 2020/2021 roku studenci pierwszego i drugiego stopnia Instytutu Rusycystyki wzięli aktywny udział w ankiecie w USOS. Szacunkowo ankietą zostało objętych 100 respondentów (studenci Rusycystyki, Lingwistyki dla biznesu oraz Dziennikarstwa Międzynarodowego). Ocenie poddano 21 wykładowców.

Ankieta oceny zajęć zawiera sześć pytań dotyczących satysfakcji studentów z udziału w poszczególnych zajęciach, a także wymaganiach stawianych wobec studenta.  

  1. Wiadomości były przekazywane w sposób …
  2. Czy zajęcia były prowadzone w sposób uporządkowany?
  3. Wymagania wobec studentów były …
  4. Osoba prowadząca zajęcia była …
  5. Czy wykładowca odnosił się z szacunkiem do studentów?
  6. Czy udział w zajęciach przyczynił się do osiągnięcia efektów kształcenia, o których został/a Pan/Pani poinformowany/a?

 

Studenci nie tylko zaznaczali odpowiedzi w skali od 1 do 5, ale również chętnie zostawiali komentarze, które były ważnym głosem doradczym w doskonaleniu procesu dydaktycznego w Instytucie Rusycystyki oraz informacją zwrotną dotyczącą poziomu zajęć i wymagań wobec studentów.    

Ankietą zostały objęte wszystkie przedmioty prowadzone w semestrze zimowych zarówno na studiach pierwszego stopnia (Rusycystyka, Lingwistyka dla biznesu, Dziennikarstwo Międzynarodowe), jak i drugiego stopnia (Rusycystyka).

Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich ankiet wynosi 4,75.

Ogólna ocena zajęć jest bardzo dobra. Istotną częścią ankiety były komentarze, w których studenci pisali w swej większości o zaletach i plusach poszczególnych zajęć. Szczególną uwagę przy tym zwracano na kompetencje wykładowców, podkreślając profesjonalizm prowadzonych zajęć, bogactwo  językowego, kulturoznawczego oraz literaturoznawczego materiału oraz różnorodność wykonywanych zadań, uporządkowany sposób prowadzenia zajęć. W wielu komentarzach studenci pisali o przyjaznej atmosferze na zajęciach oraz o wyrozumiałości ze strony wykładowców.

Ankiety zawierały również głosy krytyczne, uwagi dotyczyły przede wszystkim szybkiego tempa prowadzonych zajęć, dużej ilości materiału do opanowania i przyswojenia.

W celu poprawy jakości kształcenia z poszczególnymi wykładowcami zostały omówione wszystkie uwagi krytyczne, poddane dyskusji sporne kwestie oraz wyciągnięte odpowiednie wnioski.