Joomla Free Template by FatCow Hosting

Aktualności

Уважаемые коллеги!

Opublikowano: Sobota, 14 Listopada 2020

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова проводит для иностранных учащихся (студентов, магистрантов, аспирантов, стажеров, изучающих русский язык как иностранный или неродной) онлайн-фестиваль дружбы «Нам песня строить и жить помогает».

Фестиваль будет проходить 19 января 2021 г. (вторник) с 11.00 до 13.00 ч. в режиме онлайн.

Участие в Фестивале предполагает выступление в одной из семи номинаций:

  1. Песня о природе.
  2. Песня о любви.
  3. Песни военного времени.
  4. Старинный романс.
  5. Шуточные песни.
  6. Бардовские песни.
  7. Песни из российских кинофильмов.

 

Технические требования к оборудованию и параметры подключения будут уточнены позже.

За справками обращаться к ст. преп. кафедры перевода и дидактики Домбровскому Тадеушу Станиславовичу по адресам:

faddey@wp.pl; tadeushd@mail.ru, tadeusz.dabrowski@filologia.uni.lodz.pl; Skype: faddeyd.

 

Прием заявок Оргкомитетом фестиваля до 15 декабря 2020 г.

Приглашаем всех, кто любит петь русскую песню!

Спешите! Время не ждет!

 

Sekretariat – nowy harmonogram pracy

Opublikowano: Czwartek, 29 Października 2020

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: praca zdalna

Środa: 10:00-16:00

Czwartek: praca zdalna

Piątek: praca zdalna

Informacja dla II roku I stopnia

Opublikowano: Wtorek, 27 Października 2020
W dniu 2.11 o godz. 14:00 mgr Ewa Bojanowska zaprasza wszystkich studentów na spotkanie w sprawie praktyk. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams. Kod do spotkania studenci otrzymają na skrzynkę mailową II roku. Obecność obowiązkowa.
 

IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Łodzi

Opublikowano: Poniedziałek, 26 Października 2020

Rozpoczęły się zmagania konkursowe w ramach IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi. Możecie w nich uczestniczyć oglądając transmisję live na YouTube. Dzisiejsze wydarzenie można obserwować do godziny 16.00 pod linkiem https://youtu.be/tl1kFOjV_Kw. Koncert galowy będzie można obejrzeć jutro pod linkiem https://youtu.be/tyMw5ZvUgHw w godzinach 16. 00–18.00. Szczegółowa informacja o festiwalu dostępna jest na stronie http://festiwallodz.pl/

Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym Pani Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ – prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej. Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Instytut Rusycystyki UŁ.

 

PLAN ZAJĘĆ - ZMIANY ORAZ PODZIAŁ NA GRUPY

Opublikowano: Piątek, 23 Października 2020

Informujemy, że plan został zaktualizowany, a na ostatnich stronach znajduje się podział na grupy dla I roku z zajęć: Praktycznej nauki języka angielskiego. Uprzejmie prosimy na bieżąco sprawdzać plan zajęć.

PLAN

Informacja dla Studentów I roku I st.

Opublikowano: Środa, 21 Października 2020

W bieżącym tygodniu czwartkowe zajęcia (22.10.) z języka angielskiego się nie odbędą. O zmianach w planie, dotyczących tego przedmiotu, poinformuje Państwa drogą mailową opiekun roku. Prosimy również śledzić informacje na stronie Instytutu oraz na Facebooku.

Informacja o spotkaniu organizacyjnym dla studentów I roku II stopnia

Opublikowano: Wtorek, 20 Października 2020

19.10.2020 odbyło się spotkanie organizacyjne na platformie Teams dla studentów I roku Studiów drugiego stopnia. Oprócz studentów i Dyrekcji Instytutu w spotkaniu uczestniczyli również Promotorzy seminariów magisterskich, którzy przedstawili studentom tematykę poszczególnych seminariów oraz wymagania wstępne. Do studentów była skierowana prośba o regularne sprawdzanie maili uniwersyteckich oraz strony Instytutu, za pośrednictwem której będą przekazywane bieżące informacje. Studenci zostali poinformowani o tym, że opiekunem I roku Studiów drugiego stopnia została mgr Ija Blumental. Kolejna sprawa, która została poruszona podczas zebrania, dotyczyła zapisów na zajęcia swobodnego wyboru, czyli przedmiotów oferowanych przez Instytut Rusycystyki oraz jednego przedmiotu ogólnouniwersyteckiego. W związku z tą kwestią również była poruszona sprawa punktów ECTS. Studenci zostali także poinformowani o liczebności grupy, nadaniu maili uniwersyteckich, rozkładzie zajęć, konsultacjach on-line, Programie studiów oraz Regulaminie studiów. 

19.10.2020 на платформе Teams состоялась организационная встреча для студентов I курса магистратуры. Кроме студентов и руководства Института на встрече присутствовали также научные руководители магистерских семинаров, которые представили студентам темы своих семинаров, а также вступительные требования. Студентам была направлена убедительная просьба регулярно проверять университетскую электронную почту и посещать сайт Института, на котором размещается вся текущая информация. Студенты были проинформированы также о том, что куратором I курса магистерской программы была назначена магистр Ия Блюменталь. Следующий вопрос, затронутый во время встречи, касался необходимости выбора студентами «предметов по выбору» предложенных в программе Института, а также одного общеуниверситетского предмета. Этот вопрос связан, в частности, с кредитами ECTS. Кроме того, студенты были проинформированы о количестве учащихся в группе, университетских адресах электронной почты, расписании занятий, он-лайн консультациях, Учебной программе и Регламенте обучения.

Elementy gramatyki opisowej II obszaru językowego - II rok

Opublikowano: Poniedziałek, 19 Października 2020

Informujemy II rok o zajęciach z przedmiotu: elementy gramatyki opisowej II obszaru językowego, grupa 1, 3, które poprowadzi dr hab. Iwona Witczak-Plisiecka, prof. UŁ. Zajęcia odbędą się we wtorek o 18:45 online przy użyciu aplikacji MS TEAMS. Prosimy o kontakt z Panią Profesor osoby należące do grupy, ponieważ nie wszyscy studenci znajdują na listach w USOS. Zatem osoby, które nie otrzymały jeszcze zaproszenia w TEAMS mogą zgłosić się do Pani Profesor (mail: iwona.plisiecka@uni.lodz.pl), aby zostały dodane do grupy w aplikacji. 

 

Zaktualizowany plan zajęć

Opublikowano: Poniedziałek, 19 Października 2020

Drodzy Studenci!

Informujemy, że w zaktualizowanym planie zajęć na ostatnich stronach znajdziecie link do zajęć z określeniem platformy, na której będą się one odbywać
w tym semestrze oraz została umieszczona  informacja DLA I ROKU O PODZIALE NA GRUPY (listy z numerami indeksów).

-->PLAN<--

Informacja od mgra Jana Morawickiego dla II i III roku

Opublikowano: Poniedziałek, 19 Października 2020

Zajęcia dla II i III roku będą prowadzone za pośrednictwem platformy Teams, również proszę studentów o przygotowanie kamer, będą one niezbędne na naszych spotkaniach.

Gdyby ze strony studentów były pytania, proszę kierować je na adres: jan.morawicki@uni.lodz.pl

Konsultacje on-line

Opublikowano: Poniedziałek, 19 Października 2020

Drodzy Studenci!

Uprzejmie prosimy, aby na konsultacje on-line zgłaszać się do wykładowcy drogą mailową z dwudniowym wyprzedzeniem.

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia

Opublikowano: Piątek, 16 Października 2020

Szanowni Państwo!

W związku z epidemią i nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez Rząd w dniu 15.10.20, od poniedziałku przechodzimy wyłącznie na pracę online – do odwołania.

Zaplanowane na 16.10 spotkanie organizacyjne dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia odbędzie się w formie on-line w poniedziałek 19.10 na platformie Teams: dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia o godz. 10.00, dla studentów I roku drugiego stopnia o godz. 11.30. Do niedzieli studenci dostaną zaproszenie na spotkanie na platformie Teams.

Życzenia

Opublikowano: Środa, 14 Października 2020

Szanowni Pracownicy Instytutu Rusycystyki,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

w Dniu Nauczyciela obchodzonym w tym roku w nadzwyczajnych okolicznościach życzę Wam przede wszystkim zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów dydaktycznych i naukowych, szczęścia i harmonii w życiu osobistym oraz dużo wytrwałości w najbliższym roku akademickim.

 

Z najlepszymi życzeniami

 

Dyrektor Instytutu Rusycystyki

Prof. dr hab. Anna Warda

 

                                   

Przedmioty do wyboru dla studentów drugiego stopnia

Opublikowano: Wtorek, 13 Października 2020

Informujemy, że zapisy na wybrany przedmiot dla studentów drugiego stopnia odbywają się drogą mailową: rusycystyka@uni.lodz.pl. W zgłoszeniu prosimy podać rok, a także numer albumu. Do wyboru są:

 

1. Tłumaczenie audiowizualne, dr hab. Aleksy Kucy

2. Rosyjska poezja undergroundowa drugiej połowy XX wieku, dr Daniel Banasiak

3. Korespondencja biznesowa w języku ukraińskim, mgr Ija Blumental

 

Przedmioty do wyboru dla I roku pierwszego stopnia

Opublikowano: Wtorek, 13 Października 2020

Tradycje i obrzędy Słowian wschodnich, prof. dr hab. Anna Warda - na zajęcia zapraszamy studentów z grupy 1 oraz 2. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19.10.2020 r. w formie stacjonarnej (w budynku Wydziału Filologicznego UŁ) w godz. 15:15 - 16:45 w sali 34 (poziom -1).

Elementy folkloru i tradycje prawosławne w obyczajowości Słowian wschodnich, dr hab. Aleksy Kucy - na zajęcia zapraszamy studentów z grupy 3 oraz 4. Pierwsze spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams w środę w godz. 15:15-16:45.