Joomla Free Template by FatCow Hosting

Aktualności

Spotkania organizacyjne

Opublikowano: Środa, 22 Września 2021

Drodzy Studenci!

 

Podajemy dwie ważne informacje dotyczące nowego roku akademickiego 2021/2022.

 

  1. Spotkania organizacyjne dla studentów Rusycystyki odbędą się w dniu 30.09.2021 o godz. 13.30 - dla studentów 1 roku pierwszego stopnia w auli A2 oraz o godz. 14.00 - dla studentów 1 roku drugiego stopnia w sali 0.33.

 

  1. Dla studentów I roku pierwszego stopnia wszystkie zajęcia będą się odbywały w formie stacjonarnej w budynku Wydziału Filologicznego.

Studenci II i III roku studiów pierwszego stopnia również będą mieli zajęcia stacjonarne przez cały tydzień z wyłączeniem następujących form zajęć: wykłady, seminaria dyplomowe oraz zajęcia fakultatywne (online!).

 

Na studiach drugiego stopnia wykłady, seminaria dyplomowe oraz zajęcia fakultatywne będą się odbywały w formie online(!), wszystkie pozostałe zajęcia - w formie stacjonarnej. Poniedziałki, wtorki i środy będą przeznaczone na zajęcia zorganizowane w gmachu Wydziału Filologicznego, natomiast czwartki i piątki - na zajęcia online.

Inauguracja roku akademickiego 2021/22

Opublikowano: Czwartek, 16 Września 2021

Egzamin poprawkowy z przedmiotu: Historia literatury rosyjskiej 3

Opublikowano: Poniedziałek, 13 Września 2021

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia literatury rosyjskiej 3 odbędzie się dn. 24 września od godziny 10. 00 na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy z dr Aleksandrą Szymańską w celu wyznaczenia godziny połączenia.

Zaliczenie przedmiotu - mgr Irina Pirożak-Dziuk

Opublikowano: Wtorek, 15 Czerwca 2021

Informujemy, że 30.06.2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się zaliczenie na 2 roku studiów licencjackich - Język ros. w turystyce.

Wykład otwarty 14.06.2021 r.

Opublikowano: Poniedziałek, 07 Czerwca 2021
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej serdecznie zaprasza na wykład otwarty, który odbędzie się w poniedziałek 14 czerwca o godz. 17.00 na platformie MS Teams. Wystąpienie nt. «Профессиональная» и «массовая» русскоязычная поэзия  XXI века zaprezentuje dr Michaił Pawłowiec, docent Uniwersytetu Naukowo-Badawczego "Wyższa Szkoła Ekonomii" w Moskwie.
 
Link do spotkania:
 

Wykład gościnny dr Arkady Chevtae 31.05.2021 r.

Opublikowano: Poniedziałek, 31 Maja 2021

Szanowni Państwo!

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej zaprasza na wykład gościnny, który odbędzie się dn. 31. 05. 2021 r. o godz. 17.00 na platformie MS Teams. Prelegentem będzie dr Arkady Chevtaev – docent Katedry języka rosyjskiego i literatury RGMU. Temat wykładu: Творчество Николая Гумилева: поэтика целостности и онтологический конфликт.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NlMDdhY2EtOTMxNS00NDJmLTk5NzktODQ1NzY4NmRlNjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22f967489d-60b6-4088-a3dc-ac20b79a6028%22%7d

Kondolencje

Opublikowano: Wtorek, 18 Maja 2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 maja 2021 r. zmarła

dr Barbara Krucka (Moskal)

 pracownik Instytutu Rusycystyki UŁ w latach 1965-1982, językoznawca.

Wyrazy głębokiego współczucia Mężowi i Synom składają pracownicy i studenci Instytutu Rusycystyki UŁ

Obrady Okrągłego Stołu Studentów Rusycystów

Opublikowano: Wtorek, 18 Maja 2021

Drodzy Państwo,

Z wielką radością i nieskrywaną dumą informujemy, że w dniu 14.05.21 o godz. 17.00 na platformie Teams z wielkim sukcesem odbyło się pierwsze cykliczne spotkanie Studentów Rusycystów czterech Uniwersytetów pod nazwą „Obrady Okrągłego Stołu”, w którym wzięli udział studenci Uniwersytetu Łódzkiego, zrzeszeni w Kulturologicznym Kole Naukowym Młodych Rusycystów. Aktywny udział w Obradach wzięli także studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Przewodnim tematem Obrad była «Россия в литературе, культуре и обрядах».

Podczas Obrad studenci zaprezentowali bardzo ciekawe, ważne z punktu widzenia aktualnych badań.

Najliczniej reprezentowany Uniwersytet Łódzki wystąpił z projektem-prezentacją na temat: Политические настроения в музыке СССР и современной России, którą referowali:

  1. Hubert Jakóbik
  2. Szymon Matuszewski
  3. Paulina Kawęczyńska
  4. Oliwia Łubowska
  5. Jolanta Kluzowska
  6. Kacper Chałagus
  7. Michał Wiktorowicz

 

Obrady Okrągłego Stołu stanowiły okazję do poznania się z rówieśnikami z innych uczelni, życzliwej wymiany myśli, ożywionej dyskusji, która zwieńczyła każde wystąpienie, niezależnie od ograniczonych możliwości kontaktu. I chociaż kilkugodzinna sesja pozostawiła u prelegentów niedosyt, zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy, usatysfakcjonowani i przekonani o słuszności idei mają nadzieję na jak najszybsze kolejne spotkanie w ramach Obrad Okrągłego Stołu.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspaniałe przygotowanie, zaangażowanie oraz aktywny udział.

Obrady Okrągłego Stołu Studentów Rusycystów czterech Uniwersytetów są rozszerzeniem projektu Obrady Okrągłego Stołu Dydaktyków Rusycystów czterech Uniwersytetów. 

Organizatorzy projektu:

dr Z. Kuca, zoja.kuca@uni.lodz.pl (Uniwersytet Łódzki|)

dr K. Martyniuk, katarzyna.martyniuk@uwr.edu.pl

dr K. Kordas-Shaginyan, katarzyna.kordas@uwr.edu.pl (Uniwersytet Wrocławski)

dr M. Wideł-Ignaszczak, malgorzata.widel-ignaszczak@kul.pl (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła)

dr J. Deczewska, justynadeczewska@uw.edu.pl (Uniwersytet Warszawski)

Podziękowanie

Opublikowano: Sobota, 15 Maja 2021

Nekrolog

Opublikowano: Piątek, 23 Kwietnia 2021

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 21 kwietnia 2021 r. w wieku 83 lat zmarł wybitny slawista

prof. dr hab. Gerhard Giesemann

emerytowany profesor Instytutu Slawistyki w Giessen (Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy), wieloletni dyrektor tegoż Instytutu, były przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Slawistów, pełnomocnik ds. współpracy z Uniwersytetem Łódzkim w latach 1993-2003, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, wieloletni partner Instytutu Rusycystyki UŁ.

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie i Bliskim Pana Profesora składają
Władze i pracownicy Wydziału Filologicznego UŁ

Obrady Okrągłego Stołu Studentów Rusycystów czterech Uniwersytetów

Opublikowano: Poniedziałek, 19 Kwietnia 2021

Szanowni Państwo!

W dniu 14.05.21 o godz. 17.00 na platformie Teams odbędzie się pierwsze cykliczne spotkanie studentów rusycystów czterech Uniwersytetów, w którym wezmą udział studenci Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Aktywny udział w Obradach wezmą studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Przewodnim tematem Obrad będzie «Россия в литературе, культуре и обрядах».

Obrady Okrągłego Stołu Studentów Rusycystów czterech Uniwersytetów są rozszerzeniem projektu Obrady Okrągłego Stołu Dydaktyków Rusycystów czterech Uniwersytetów.

Szczegółowe informacje dotyczące formatu planowanych Obrad dostępne są u organizatorów.

Kontakt z organizatorami Obrad Okrągłego Stołu:

dr Z. Kuca, zoja.kuca@uni.lodz.pl

dr K. Martyniuk, katarzyna.martyniuk@uwr.edu.pl / dr K. Kordas-Shaginyan, katarzyna.kordas@uwr.edu.pl

dr M. Wideł-Ignaszczak , malgorzata.widel-ignaszczak@kul.pl

dr J. Deczewska, justynadeczewska@uw.edu.pl

Spotkanie Okrągłego Stołu Dydaktyków Rusycystów

Opublikowano: Wtorek, 06 Kwietnia 2021

26.03.21 odbyło się pierwsze cykliczne spotkanie Okrągłego Stołu Dydaktyków Rusycystów czterech uniwersytetów. Głównym celem Obrad była wymiana doświadczeń dydaktycznych. Tematem przewodnim pierwszego spotkania była „rozgrzewka językowa” przeprowadzana w warunkach zdalnego nauczania. Rusycystykę UŁ tym razem reprezentowały trzy osoby: mgr Ija Blumental, dr Ełona Curkan-Dróżka oraz dr Zoja Kuca. Podczas Obrad Dydaktycy Rusycyści przedstawili mnóstwo ciekawych pomysłów na zachęcające i angażujące rozpoczęcie zajęć uniwersyteckich. Zaprezentowano różne rodzaje rozgrzewek rozwijających wszystkie sprawności receptywno-dyskursywne. Przedstawiono również rozgrzewki, których celem było nie tylko skuteczne powtórzenie i utrwalenie już znanego materiału językowego, ale również wprowadzenie nowego. Z doświadczenia Dydaktyków wynika, że prosta, a zarazem ciekawa rozgrzewka językowa nie tylko wprowadza dobrą atmosferę na zajęciach, ale przede wszystkim motywuje studentów do spontanicznego mówienia oraz inspiruje do pokonywania barier w komunikacji obcojęzycznej.

Życzenia Wielkanocne

Opublikowano: Czwartek, 01 Kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

Święta Wielkiej Nocy to czas radości i nadziei. Niech istota tych Świąt, szczególnie w obecnym czasie, napełni Was optymizmem, doda sił i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość, a piękna, wiosenna pogoda niech sprzyja odpoczynkowi i będzie doskonałą okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych.

Z najlepszymi życzeniami,

Anna Warda

Dyrektor Instytutu Rusycystyki 

 

 

 

Totalne Dyktando - plakat

Opublikowano: Poniedziałek, 15 Marca 2021

 

Zajęcia z dr. Martinem Hintonem

Opublikowano: Środa, 10 Marca 2021

Dr Martin Hinton informuje, że zajęcia zostaną poprowadzone przez stronę internetową: http://filologia.uni.lodz.pl/hinton/descriptivegrammar