Joomla Free Template by FatCow Hosting

Spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na program stypendialny Erasmus+ na rok akademicki 2022-2023

Opublikowano: Piątek, 28 Stycznia 2022

Drodzy Studenci,

zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na program stypendialny Erasmus+ na rok akademicki 2022-2023. 

Instytut Rusycystyki koordynuje umowy z uczelniami Czechach, Bułgarii, Łotwie, Litwie, Niemczech, Turcji, Hiszpanii, Słowacji i Finlandii.

Spotkanie rozpocznie się w czwartek 3.02. o godzinie 10:00Pełna oferta stypendialna zostanie udostępniona w systemie USOS 1.02. od godziny 12:00, a rekrutacja potrwa do 24.02. do godziny 12:00. Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości zainteresowanych najpóźniej 11.03.2022.

Osoby, które są zainteresowane rekrutacją, ale nie mogą wziąć udziału w czwartkowym spotkaniu, informujemy, że Biuro Wymiany Zagranicznej UŁ planuje dodatkowo spotkanie dla wszystkich studentów w dniu 15.02. o godzinie 12:00.

Link do spotkania informacyjnego https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRhNjU0N2MtMzgyNy00YmUwLTllZmQtN2MxY2FiYmM5MjBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22357d2e1e-53b2-413d-a7fb-7109f49de0a6%22%7d

Link do informacji BWZ BWZ » Erasmus+ Studia (lodz.pl)