Joomla Free Template by FatCow Hosting

KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 24 listopada 2021r. W terminie od 29 listopada 2021 r. do 23 grudnia 2021 r. zdalne nauczanie dla wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego

Opublikowano: Środa, 24 Listopada 2021

KOMUNIKAT
Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 24 listopada 2021r.

W terminie od 29 listopada 2021r. do 23 grudnia 2021r. zarządzam zdalne nauczanie dla wszystkich kierunków Wydziału Filologicznego.

Od niniejszego zarządzenia mogą być zastosowane wyjątki:

Zajęcia, które wymagają obecności studentów/studentek w sali ze względów dydaktycznych (np. zajęcia z wymowy) lub zajęcia wymagającego użycia specjalistycznego sprzętu (np. komputerowe, logopedyczne) mogą być przeprowadzone w budynku.

W terminie do piątku 26 listopada 2021r. kierownicy jednostek mają obowiązek sporządzić wykaz zajęć, które ze względu na swój praktyczny charakter będą odbywały się w trybie stacjonarnym i podać je do wiadomości studentów oraz przekazać na adres sekretariat.dziekana@uni.lodz.pl i do kierownika administracyjnego Wydziału aneta.sadach@uni.lodz.pl

Zajęcia zdalne powinny odbywać się w przewidzianych w planie terminach. Termin zajęć stacjonarnych ustala kierownik oraz sekretariat jednostki, tak aby były one możliwe do zrealizowania dla studentów/studentek.

Konsultacje mogą odbywać się w budynku. Pracownik odmawia przeprowadzenia konsultacji w budynku, jeśli student/studentka nie założył/a maseczki i nie zdezynfekował/a rąk. Proponuje studentowi/studentce konsultacje zdalne.

Nadal obowiązuje reżim sanitarny oraz obowiązek zawiadamiania o każdym przypadku zachorowania na Covid-19 wśród studentów oraz pracowników Wydziału.

Dziekan
Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego
Prof.dr hab. Joanna Jabłkowska