Joomla Free Template by FatCow Hosting

Wykład gościnny dr Arkady Chevtae 31.05.2021 r.

Opublikowano: Poniedziałek, 31 Maja 2021

Szanowni Państwo!

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej zaprasza na wykład gościnny, który odbędzie się dn. 31. 05. 2021 r. o godz. 17.00 na platformie MS Teams. Prelegentem będzie dr Arkady Chevtaev – docent Katedry języka rosyjskiego i literatury RGMU. Temat wykładu: Творчество Николая Гумилева: поэтика целостности и онтологический конфликт.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NlMDdhY2EtOTMxNS00NDJmLTk5NzktODQ1NzY4NmRlNjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22f967489d-60b6-4088-a3dc-ac20b79a6028%22%7d